Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Bảo tàng tỉnh Hậu Giang tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-04-2022

Nhằm hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, sáng ngày 19/4/2022 Bảo tàng tỉnh Hậu Giang tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động tiêu biểu các dân tộc của tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, đây là một trong số chuỗi hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Description: D:\367f0d0d5d9e93c0ca8f.jpg

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật các dân tộc (ảnh sưu tầm)

  Tại đây, được trưng bày gồm 96 ảnh tư liệuhiện vật về công cụ lao động sản xuất, dụng cụ đánh bắt, hiện vật văn hóa đặc trưng, . . . của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (66 hiện vật gốc), phục vụ khoảng 1.000 lượt khách tham quan.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\1234.jpg

Gian triển lãm hình ảnh, hiện vật bảo tàng phục vụ khách tham quan

Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần cũng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin, ảnh: TQ - Bảo tàng


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 22
Hôm nay: 4034
Đã truy cập: 1671802
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.