Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc

Ngày 21-06-2020

Thực hiện Công văn số 4822/BVHTTDL-GĐ ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2015. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2015 về tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 trên địa bàn tỉnh.

          Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về hạnh phúc gia đình cũng như tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người chúng ta, với chủ đề:  “Yêu thương và chia sẻ”, theo Kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay gồm có các nội dung và hình thức như sau:

          Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục…Nội dung tuyên truyền: lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương Người tốt việc tốt tiêu biểu, Gia đình văn hóa tiêu biểu, phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong gia đình…

Tuyên truyền thông qua pa nô, áp phích, băng rôn tại cơ quan, đơn vị; Trung tâm Văn hóa và Thông tin xã, phường, thị trấn; Nhà Văn hóa, Nhà Thông tin ấp, khu vực và các tuyến đường chính, nơi đông dân cư. Nội dung tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Phát động Tuần lễ Hạnh phúc từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3 năm 2015.

Tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề hạnh phúc gia đình và nghề nghiệp.

Tổ chức Hội thao Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2015.

          Để Kế hoạch đạt kết quả cao, Sở VHTTDL cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện từng công việc cụ thể./.

Phòng XDNSVHGĐ


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 3252
Đã truy cập: 3442517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.