Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 06-04-2021

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hậu Giang sẽ ra quân tuyên truyền sâu rộng bằng hình nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các văn bản hướng dẫn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Theo kế hoạch, việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai với nhiều hình thức, từ phóng thanh cổ động, đến cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn… Đến thời điểm này, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã thiết kế maket, thay mới các cụm pano, lắp mới nội dung tại các cổng chào. Giai đoạn 2 sẽ lắp mới 30 pano 2mx3m, treo 500 cờ Đảng, cờ nước, 500 cờ phướn, 35 băng rôn, 500 cờ màu, thực hiện 09 xe cổ động tuyên truyền, phát hành 3 số tranh cổ động 9.000 tờ, in khẩu hiệu truyên truyền 06 mẫu với số lượng  48.000 tờ, phát hành 1.200USB tuyên truyền về bầu cử, in và phát hành 1 số Tin ảnh 1.500 tờ chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.