Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Ngày 13-07-2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin thông báo đến các đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022;

Một số thông tin về Cuộc thi như sau:

1. Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, Thứ Tư, ngày 06 tháng 7 năm 2022.

Vòng thi tuần sẽ kết thúc sau đó 4 tuần, tức 15h59 phút, Thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022.

2. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website chính thức của Cuộc thi https://www.toquocbenbosong.vn

(Mã QR Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ma QR.pdf_20220713094757.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 2416
Đã truy cập: 3215517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.