Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020

Ngày 23-11-2020

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh năm 2020, ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại nhà Văn hóa Thị xã Long Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân Thị xã Long Mỹ long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Giải vô địch Taekwondo tỉnh Hậu Giang năm 2020.