Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

“HẬU GIANG XƯA VÀ NAY QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ”

Ngày 13-05-2022

Chiều qua, ngày 12/05/2022, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức khai mạc triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ” tại Đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ông Đặng Hoàng Vũ, phó chủ tịch thường trực UBND huyện Long Mỹ phát biểu trong buổi khai mạc triển lãm

Nhằm giới thiệu đến công chúng tài liệu lưu trữ về quá trình hình thành, phát triển, đấu tranh của quân và dân Hậu Giang; giới thiệu danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử, những danh nhân và người con tiêu biểu của quê hương, đặc biệt là nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương về giá trị của tài liệu lưu trữ, vai trò của công tác văn thư lưu trữ.

Triển lãm tài liệu dưới dạng pano, hình ảnh về Hậu Giang gồm 5 nội dung: Họ Mạc khai phá miệt Hậu Giang; Vương Triều Nguyễn cai quản miệt Hậu Giang (1802-1858); Thực dân Pháp xâm lược đô hộ Hậu Giang - Cần Thơ (1858-1945); Hậu Giang trong hai cuộc kháng chiến cứu nước (1945-1975); Thành tựu kinh tế - xã hội của Hậu Giang (1975-2020). Những tài liệu, bản đồ, hình ảnh và những tư liệu liên quan về vùng đất Hậu Giang là nguồn tài liệu chính thống, quý báu phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập.