Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hậu Giang Tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của công tác gia đình năm 2022

Ngày 13-02-2023

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) đã phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Gia đình anh Phạm Tuấn Lẹ (bên phải) đại diện cho tỉnh Hậu Giang tham gia phần thi nấu ăn trong khuôn khổ Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ III, tại tỉnh Bạc Liêu và đã đạt giải Nhì

Nổi bật là, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030); Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Tổ chức được 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình. Thực hiện hàng ngàn băng rôn, tờ rơi, pa nô, video clip, tin bài,... tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và các thông điệp của công tác gia đình; đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác gia đình thông qua phát 1.000 phiếu khảo sát dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Nhân kỷ niệm Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022), đã tổ chức thành công các hoạt động: Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022; Triển lãm ảnh với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”; Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và biểu dương, khen thưởng Người tốt việc tốt tiêu biểu, Gia đình văn hóa tiêu biểu. Tham gia tốt Hội nghị góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật do Bộ tổ chức. Cử 04 gia đình tiêu biểu đại diện cho tỉnh tham gia 04 phần thi trong khuôn khổ Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ III, tại tỉnh Bạc Liêu (Kết quả, tỉnh Hậu Giang đạt giải Nhì phần thi nấu ăn; phần thi năng khiếu, thể thao và biểu diễn thời trang đạt giải Khuyến khích). Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình luôn được tăng cường và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đúng theo quy định của pháp luật (Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình)./.

Quang Bình


Đang online: 2
Hôm nay: 4939
Đã truy cập: 3494871
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.