Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 13-12-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 05-06/12, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 02 điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Sở VHTTDL và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Sở được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng viên Đảng bộ Sở VHTTDL tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, các đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Sở VHTTDL đã được học tập, quán triệt 04 chuyên đề về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Các chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị các đảng viên đã học tập, quán triệt một cách nghiêm túc các nội dung chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước triển khai, quán triệt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa đối với toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang.

T.LUYẾN

 

Đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Đảng viên tham dự Hội trường Sở VHTTDL


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 4447
Đã truy cập: 3494418
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.