Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Ngày 28-07-2022

          Thực hiện Công văn số 572-CV/TU ngày 20/7/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc mời dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5  khóa XIII của Đảng, từ ngày 21-22/7, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 02 điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Sở VHTTDL và Hội trường Thư viện tỉnh để đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở được nghiên cứu, học tập, quán triệt và nghe triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng viên Đảng bộ Sở VHTTDL tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Sở

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở VHTTDL đã được học tập, quán triệt 04 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị các đảng viên đã học tập, quán triệt một cách nghiêm túc các nội dung chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước triển khai, quán triệt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa đối với toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang.

T.LUYẾN


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 4407
Đã truy cập: 3494382
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.