Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

Ngày 13-01-2022

Sáng ngày 12/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Trong năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại; có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và các vụ việc công dân khiếu kiện lên các cơ quan trung ương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành, năm 2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 07 Thông tư về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Trình Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-Chính phủ; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và các văn bản khác được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra đạt được trong năm 2021. Trong năm 2022, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; Triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo...; Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, theo các quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng 2018; quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và hứa ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian tới./.

Sầm Phúc


Đang online: 17
Hôm nay: 3313
Đã truy cập: 3442577
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.