Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Ngày 05-07-2021

 

Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sở chủ trì cuộc họp Ông Lê Công Khanh – Giám đốc Sở VHTTDL,

          Chiều ngày 25/6/2021, tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở đã họp thông qua hồ sơ của 23 cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2021. Chủ trì cuộc họp có ông Lê Công Khanh – Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở VHTTDL; bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên Hội đồng.

Cuộc họp đã thông qua báo cáo tóm tắt thành tích của 23 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành và ngoài ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (20 cá nhân trong ngành và 03 cá nhân ngoài ngành). Nhìn chung, các hồ sơ được xét đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” như: về thời gian công tác đối với cá nhân trong ngành; những đóng góp, cống hiến đối với cá nhân ngoài ngành;…

Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đối với 23 cán bộ, công chức, viên chức đã có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

T.LUYẾN


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 209
Đã truy cập: 206775
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.