Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang họp xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Ngày 18-11-2022

 

Đ/c Dương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến chủ trì cuộc họp

Chiều ngày 15/11/2022, Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang được kiện toàn theo Quyết định số 208/QĐ-SVHTTDL ngày 24/10/2022 đã tổ chức họp, xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 cho 58 cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá đối với từng sáng kiến theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 214/QĐ-HĐSK ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở VHTTDL như: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng… sau đó bỏ phiếu kín nhằm xét chọn những sáng kiến đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Kết quả bỏ phiếu kín, Hội đồng sáng kiến Sở đã chọn ra 36 sáng kiến nổi bật, có tính khả thi và đạt tỷ lệ theo quy định đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định công nhận.

Việc xét công nhận sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Sở tổ chức thực hiện hàng năm nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại, khen thưởng,… công chức, viên chức theo quy định./.

T.Luyến


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 2423
Đã truy cập: 3215524
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.