Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Họp Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề về du lịch

Ngày 02-09-2021

Sáng ngày 31/8/2021, tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề về du lịch, với sự tham dự của thành viên Tổ Biên tập theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 14/6/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Lê Công Khanh - Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch cùng dự.

Ông Nguyễn Văn Hoà - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thay mặt Tổ biên tập, ông Lê Công Khanh - Giám đốc Sở VHTTDL, Tổ trưởng Tổ Biên tập báo cáo tiến độ tham mưu xây dựng Nghị quyết du lịch (thay thế Nghị quyết 09-NQ/TU), đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập, đồng thời đề nghị Tổ biên tập chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trong đó cần lưu ý: bổ sung đánh giá thực trạng du lịch Hậu Giang, bổ sung chỉ tiêu cụ thể để làm cơ sở phấn đấu triển khai thực hiện; các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đó. Sau chỉnh sửa đề nghị gửi Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Tỉnh góp ý để hoàn thành trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 9/2021./.

Trang Nhã


Đang online: 4
Hôm nay: 3491
Đã truy cập: 3442743
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.