Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 14-03-2021

Ngày 09/3/2021, Đoàn khảo sát, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đối với Đảng bộ huyện Châu Thành A và Đảng bộ huyện Vị Thủy do ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_5238_276eb3975e8459e8b4c304c6621fe98e.jpg

Đoàn khảo sát làm việc với huyện Châu Thành A

Sau khi kiểm tra thực tế tại trang trại sữa dê Ngọc Đào (xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) và làng nghề trồng trầu (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy), Đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy. Các địa phương đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, qua đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm thực hiện nên hoạt động dịch vụ du lịch ngày càng đi vào nề nếp; xây dựng và đưa vào khai thác nhiều điểm tham quan du lịch mới góp phần vào sự phát triển chung của du lịch tỉnh nhà,... Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế như: nhận thức của các cấp, các ngành về phát triển du lịch có nâng lên nhưng chưa đầy đủ, chưa sâu nên việc chỉ đạo thực hiện có lúc chưa kịp thời, chưa mang lại hiệu quả cao nhất, chưa huy động hết nguồn lực xã hội tham gia phát triển du lịch; đường giao thông đến các điểm tham quan chưa thuận tiện nên việc kết nối tour, tuyến bị hạn chế,..