Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-02-2023

 

Đối tượng kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh là: tổ nhân dân tự quản; ấp, khu vực; xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của thành viên BCĐ và Ban Vận động các cấp về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Phong trào; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Phong trào ở các cấp thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn để xây dựng hoặc duy trì các danh hiệu văn hóa, giúp các đơn vị thấy rõ những mặt mạnh cần phát huy và những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; công nhận những mô hình, điển hình tiêu biểu để nhân rộng; phân loại các danh hiệu văn hóa một cách khách quan, chính xác; tìm ra những giải pháp mang tính đột phá và hiệu quả để cùng nhau cộng đồng trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, từng bước xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm giàu, đẹp và văn minh.

BCĐ và Ban Vận động các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Việc kiểm tra có thể có hoặc không thông báo trước (trường hợp không có thông báo trước, BCĐ tỉnh chỉ tiến hành đi kiểm tra và khảo sát thực tế). BCĐ tỉnh yêu cầu: việc kiểm tra phải được tổ chức thật tinh gọn, thiết thực và tiết kiệm, tránh qua loa, chiếu lệ, đảm bảo yêu cầu đề ra; báo cáo một cách trung thực những kết quả đã làm được, tránh báo cáo theo lối tự ti, mặc cảm hoặc tô hồng thành tích; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra những giải pháp khắc phục, trong đó mạnh dạn đề xuất cụ thể những giải pháp thuộc thẩm quyền của cấp trên xem xét, giải quyết. Thời gian kiểm tra sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần khi thấy cần thiết./.

Quang Bình


Đang online: 2
Hôm nay: 4883
Đã truy cập: 3494819
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.