Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Kiểm tra việc thực hiện quảng cáo, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14-08-2021

Nhằm tập trung cho công tác tuyên truyền phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương tiến hành kiểm tra đối với các hoạt động quảng cáo trên địa bàn Tỉnh.

Các băng-rôn quảng cáo đã được tháo dỡ trên các tuyến đường

Qua đó, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đôn đốc, nhắc nhở, khuyến khích các đơn vị thực hiện quảng cáo tháo dỡ các băng-rôn quảng cáo trước và đúng thời gian cho phép, tạo không gian cho việc tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, gớp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19, tạo ra trạng thái bình thường mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

                                                                                Thanh tra Sở VHTTDL


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 74
Đã truy cập: 206640
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.