Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Ngã Bảy mời gọi doanh nghiệp xây dựng dự án du lịch cộng đồng

Ngày 16-03-2023

 

Thực hiện Đề án “phát triển Thương mại – Dịch vụ - Du lịch thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Mới đây, UBND thành phố đã mời gọi đầu tư và được sự thống nhất của công ty TNHH TM-DV-DL Ngã Bảy, đã hợp đồng với đơn vị tư vấn là viện Phát triển du lịch Châu Á Việt Nam xây dựng Đề án du lịch cộng đồng tại Ngã Bảy để đi vào thực hiện.

Chiều ngày 14/3/2023, UBND thành phố Ngã Bảy chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp UBND xã Đại Thành, Hiệp Thành và Ngã Bảy hỗ trợ đơn vị tư vấn khảo sát hộ dân và nhân khẩu đang sinh sống tại 3 địa phương trên. Đặc biệt là khảo sát tại các tuyến sông về số hộ gia đình, nhân khẩu trong độ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ, thành phần lao động, thu nhập, định hướng kinh doanh trong tương lai của các nhân khẩu sinh sống ven các tuyến sông điểm xóm Rẩy, xóm đan đác và chợ Ba Ngàn (cũ).