Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 31-07-2021

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Sửa đổi NQ chính quyền điện tử.pdf_20210731162049.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 349
Đã truy cập: 232509
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.