Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Phấn đấu nâng tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

Ngày 03-03-2023

Ngày 03/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) năm 2022 và Sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023.

Năm 2022, kết quả PCGD - XMC của tỉnh đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn XMC Mức độ 2, đạt chuẩn PCGD tiểu học Mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS Mức độ 2. Đặc biệt, có 11 xã, phường, thị trấn và 01 thành phố tăng từ Mức độ 2 lên Mức độ 3 đối với PCGD THCS. Kết quả học kỳ 1 năm học 2022-2023: tỷ lệ huy động học sinh là 103,39%, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 82,97%, với 263/317 trường từ mầm non đến THPT đạt chuẩn, vượt gần 1% chỉ tiêu giao; Cấp THPT có hơn 58% học sinh đạt loại khá, giỏi; cấp THCS tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi hơn 55%, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm hơn 1%, cấp tiểu học học sinh hoàn thành, hoàn thành tốt môn học toán và tiếng Việt hơn 95%…

Năm 2023, tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu: duy trì đảm bảo 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 2, đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3; có từ 59 xã, phường, thị trấn trở lên đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, sinh viên/vạn dân đạt 215 sinh viên/10.000 dân, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83 %...