Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Phiên giải trình “về thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 theo nghị quyết của HĐND tỉnh”

Ngày 20-04-2022

 

Sáng ngày 15/4/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 theo nghị quyết của HĐND tỉnh”. Dự và chủ trì phiên giải trình có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.     

Tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, kết quả đạt được là công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện cũng như rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết; sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong việc đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là từ khi chính sách được ban hành đến nay, Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch chỉ nhận được 01 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách nhưng không được hỗ trợ do không đảm bảo được điều kiện hỗ trợ theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do Nghị quyết được ban hành vào ngày 06/12/2019, năm 2020 và 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn ra liên tục nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án; hoạt động kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng tác động đến tiến độ hoàn thành các dự án du lịch; khó khăn trong kêu gọi đầu tư các dự án du lịch của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh Phiên giải trình. Ảnh: Trang Nhã

Ngoài những ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong Tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời ý kiến của đại biểu và cử tri đặt ra liên quan đến lĩnh vực quản lý. Với nội dung trả lời ngắn gọn, cụ thể, đầy trách nhiệm của các tư lệnh ngành đã được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri đánh giá cao.

Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết thúc Phiên giải trình.

Ảnh: Trang Nhã

Để công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực du lịch, nhất là Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh Hậu Giang về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024 đạt hiệu quả cao trong thời gian tới; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26; những giải pháp chỉ đạo điều hành trong thời gian tới và làm rõ thêm một số vấn đề giải trình của các sở, ngành liên quan.

Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tiếp tục quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 theo nghị quyết của HĐND tỉnh” và các Đề án phát triển du lịch của Tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức để tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26 cho phù hợp điều kiện của địa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Trang Nhã


Đang online: 10
Hôm nay: 4634
Đã truy cập: 1672370
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.