Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang Tổ chức thành công 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2022

Ngày 01-11-2022

 

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) vừa tổ chức thành công 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2022 tại các huyện: Châu Thành A, Vị Thủy, Châu Thành và Phụng Hiệp; 04 địa phương còn lại sẽ được Sở tổ chức lớp tập huấn trong năm 2023.

          Học viên tham dự lớp tập huấn bao gồm: Công chức phụ trách công tác gia đình của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Công chức văn hóa, xã hội cấp xã; Thành viên câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Trong thời gian 02 ngày/mỗi lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức: Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và triển khai chính thức Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang báo cáo nội dung Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Qua 02 ngày nghiên cứu, học tập và thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, các học viên đã tiếp thu đầy đủ các nội dung của chương trình tập huấn; đồng thời thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Qua đó nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ làm công tác gia đình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm phát triển./.

Quang Bình


Đang online: 5
Hôm nay: 4873
Đã truy cập: 3494809
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.