Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang bế giảng Lớp bồi dưỡng năm 2020

Ngày 08-07-2020

           Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang vừa bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, thực hiện danh hiệu văn hóa và quy ước ấp, khu vực năm 2020. Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Phong trào “Thi đua đăng ký xây dựng đời sống văn hóa” của Phòng Văn hóa và Thông tin 08 huyện, thị xã, thành phố và 75 cán bộ, công chức văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tham dự Lớp.

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng đã cùng nhau quán triệt, làm rõ; nêu lên những khó khăn, vướng mắc, cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định công nhận các danh hiệu Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các học viên nắm vững nguyên tắc thực hiện; quy trình soạn thảo, lấy ý kiến, thông qua, công nhận và sửa đổi quy ước; biện pháp thông tin, phổ biến nội dung quy ước và trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện quy ước; tìm hiểu tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự công nhận, khen thưởng và điều khoản thi hành các danh hiệu Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó đi sâu nghiên cứu danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa” và “Ấp, Khu vực văn hóa”, vì đây là những danh hiệu nồng cốt góp phần rất lớn trong việc xây dựng thành công các danh hiệu khác.

Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ làm công tác văn hóa, gia đình ở cấp huyện và xã, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc triển khai thực hiện mang lại kết quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho mỗi gia đình, mỗi người dân../.

         

Quang Bình


Đang online: 1
Hôm nay: 226
Đã truy cập: 206792
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.