Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua Ngành năm 2022

Ngày 18-02-2022

Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng chủ trì cuộc họp

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2022 về phát động thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 triển khai cho toàn Ngành tham gia.

Theo đó, năm 2022 đối tượng thi đua của Ngành cũng được chia làm 02 khối gồm: Khối Quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (gồm 06 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở); Khối huyện, thị xã, thành phố (gồm ngành VHTTDL của 08 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh). Nội dung thi đua cũng được chia làm 02 thang điểm cụ thể: Thang điểm thi đua của Khối Quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thang điểm thi đua khối huyện, thị xã, thành phố (gồm 13 nội dung, tương ứng với 05 lĩnh vực (tăng 01 lĩnh vực so với năm 2021) gồm: lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực thể dục thể thao; lĩnh vực du lịch, lĩnh vực gia đình; lĩnh vực quản lý nhà nước và hành chính).

Như vậy, năm 2022 Kế hoạch phát động thi đua ngành văn hóa, thể thao, du lịch ngoài việc bổ sung điều chỉnh thêm 01 lĩnh vực (quản lý nhà nước và hành chính) trong Thang điểm thi đua khối huyện, thị xã, thành phố còn thay đổi một số nội dung khác như có cá nhân là lãnh đạo đơn vị hoặc tập thể bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên,… Đối với thang điểm thi đua của Khối Quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cũng có nhiều thay đổi, bổ sung cũng như điều chỉnh để phù hợp hơn như: điều chỉnh điểm chuẩn, điểm thưởng, điểm trừ của một số nội dung thi đua; quy định điểm thưởng của nội dung viết tin, bài cộng tác được đăng (khống chế lại số điểm thưởng so với năm 2021);... Về thời gian tính thành tích thi đua cũng được quy định cụ thể, rõ ràng.

Trước đó chiều ngày 11/02, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở đã tổ chức họp góp ý dự thảo Kế hoạch phát động thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022. Đồng chí Lê Công Khanh – Giám đốc Sở VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở chủ trì cuộc họp và các thành viên Hội đồng cùng dự. Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã góp ý, bổ sung nhiều nội dung nhằm hoàn thiện thang điểm thi đua của Ngành năm 2022.

Kế hoạch phát động thi đua này nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2022, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

T.LUYẾN


Đang online: 3
Hôm nay: 4076
Đã truy cập: 1671842
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.