Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ bàn giao nhạc cụ, trang phục Aday thuộc Dự án 6

Ngày 09-01-2023

 

Chiều ngày 05/01/2023, tại Chùa RatanapaBhavararama, ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bàn giao nhạc cụ, trang phục Aday thuộc Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” năm 2022 cho 6 chùa Khmer trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A. Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo sở ngành, địa phương, đại diện 06 chùa, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng dự và đưa tin.

Công tác chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt là việc bảo tồn văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân tộc, Tỉnh luôn tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa riêng của từng dân tộc được phát triển, qua đó phát huy bản sắc văn hóa cũng như tình đoàn kết cộng đồng trong các dân tộc anh em.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch 05 năm và từng năm để cụ thể hóa các nội dung của Dự án theo văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả nội dung của Dự án 6 cũng như tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Aday của người Khmer tỉnh Hậu Giang, năm 2022 Sở VHTTDL tập trung đầu tư mua sắm nhạc cụ và trang phục hát Aday cho 06 điểm Chùa Khmer thuộc Thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy. Thời gian tới, sẽ nhân rộng các câu lạc bộ hát Aday ở những xã có đông đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhạc cụ

Phát biểu tại buổi lễ ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A căn cứ chức năng, nhiệm vụ quan tâm, hướng dẫn các câu lạc bộ tại điểm Chùa trên địa bàn gìn giữ và phát huy, ra sức tập luyện, cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho địa phương vào dịp lễ, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer để phát huy hiệu quả Dự án. Qua đó, tạo điều kiện để đông đảo người dân biết đến loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian hát Aday của đồng bào dân tộc Khmer.

Tin ảnh: Kim An


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 25
Hôm nay: 4802
Đã truy cập: 3494742
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.