Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

THÀNH PHỐ VỊ THANH KHẢO SÁT XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐẸP LIÊN ẤP

Ngày 06-04-2021

          Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và lâu dài. Vì thế, Đảng bộ, chính quyền các phường, xã đến các ấp, khu vực trên địa bàn thành phố  đã tích cực vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động người dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường văn minh đô thị. Đặc biệt, là vận động người dân cùng tham gia đóng góp kinh phí, ngày công mở rộng các tuyến đường, tập trung xây dựng những tuyến đường đẹp, con đường đẹp, đường hoa tiêu biểu…