Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”

Ngày 04-04-2022

Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang thông báo đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở biết tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”.

(đính kèm thông báo Số: 384/TB-BTC ngày 25/02/2022)

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao.pdf_20220404152912.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 3184
Đã truy cập: 3442449
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.