Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thành phố Vị Thanh họp Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới

Ngày 02-03-2021

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021, bà Trần Hoa Phượng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh có cuộc họp với Ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới thành phố; lãnh đạo các xã Vị Tân, Tân Tiến Và xã Hỏa Tiến về việc thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị, xét công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020.