Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thị xã Long Mỹ sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022;           Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần VIII, giai đoạn 2021 – 2022; Tổng kết  ngành VHTTTT năm 2022.

Ngày 20-02-2023

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại Hội tường UBND thị xã Long Mỹ, Ngành VH&TT tham mưu UBND thị xã tiến hành Sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH 2022; Tổng kết Cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2021-2022; Tổng kết ngành VHTT năm 2022.

Đến dự, có bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang cùng các đồng chí phòng chuyên môn của Sở; đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Trương Phó Chỉ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo PT.TDĐKXDĐSVH các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND, BCĐ PT.TDĐKXDĐSVH, Công chức VH-XH, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang trao thưởng cho các đơn vị, hộ gia đình đạt giải Cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” thị xã giai đoạn 2021-2022.

Năm 2022, toàn thị xã có 17.782/18.237 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 97,05%, trong đó 1.830 GĐVH tiêu biểu; có 1.010 người tốt việc tốt tiêu biểu. Tiếp tục công nhận 42/42 khu vực, ấp văn hóa, đến nay công nhận 3 xã nông thôn mới Long Trị A và Long Trị, Long Phú. Công nhận 3/4  phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Mời tỉnh khảo sát Phường Vĩnh Tường tái công nhận trong năm 2022. Long Trị A được công nhận xã NTM Nâng cao vào ngày 18/5/2022. Toàn thị xã hiện có 34/34 trường học có đời sống văn hóa, 53/54 cơ quan có đời sống văn hóa.

Tổ chức cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VIII năm 2021 – 2022 với nhiều nội dung thi phong phú, thời gian tổ chức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia tốt hơn. Kết quả khen thưởng 30 giải nhất, 30 giải nhì, 30 giải ba cho các tập thể đơn vị, cơ quan trường học, cơ sở thờ tự, hộ gia đình. Đăng ký thi cấp tỉnh: gồm 10 mô hình với 37 địa chỉ.

Năm 2022, ngành VH&TT thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm, tham gia tốt các cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả năm 2022 được Sở VHTTDL tỉnh xếp hạng 3; hoạt động lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được Sở TT-TT xếp hạng 5.

Tại Hội nghị Ban tổ chức đã trao thưởng thi đua ngành VHTT cho các xã, phường: hạng nhất, phường Thuận An; hạng nhì, xã Long Trị A, hạng 3, phường Trà Lồng./.

                                                                          Mộc Cương


Đang online: 7
Hôm nay: 4614
Đã truy cập: 3494574
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.