Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông báo “Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 21-03-2022

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang. Thông báo đến toàn thể CCVC và người lao động hưởng ứng “Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022;

(đính kèm kế hoạch)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ke hoach giai bao chi ATGT gop y.pdf_20220321083649.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 3242
Đã truy cập: 3442507
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.