Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông báo cuộc thi ảnh Checkin An Giang Online năm 2021

Ngày 14-08-2021

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang Thông báo cuộc thi ảnh Checkin An Giang Online năm 2021./.

Link 1: http://checkinangiang.vn

Link 1: http://atpic.angiang.gov.vn

đính kèm văn bản 479/TTXTTMĐT-XTDL

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÀI LIEUJ TUYEN TRUYỀN.pdf_20210814153702.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 3498
Đã truy cập: 3442750
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.