Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông báo về việc cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-08-2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang thông báo về việc cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021), đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động được biết./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THONG CAO BAO CHI_BCĐ TINH 31 (trinh ky).pdf_20210810094520.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 291
Đã truy cập: 206857
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.