Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông báo “Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Ngày 04-04-2022

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông (TNGT) đối với các nạn nhân, gia đình nạn nhân và toàn xã hội, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh, xây dựng ý thức văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp Nhân dân.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tuyên truyền vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi “Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022.

(đính kèm Kế hoạch)

Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông: http://tttt.haugiang.gov.vn.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach.pdf_20220404153831.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 3232
Đã truy cập: 3442497
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.