Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông qua dự thảo Kế hoạch phát động thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2022

Ngày 11-05-2022

 

         

Ông Lê Công Khanh – Giám đốc Sở VHTTDL,Chủ trì cuộc họp     

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông báo số 01/TB-HĐTĐKT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc phân công Trưởng cụm, Phó Trưởng Cụm và Trưởng khối thi đua năm 2022.

Sáng ngày 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang (Trưởng Khối thi đua tham mưu lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2022) đã tổ chức buổi họp góp ý dự thảo Kế hoạch phát động thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2022. Ông Lê Công Khanh – Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì cuộc họp; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ Sở VHTTDL; ông Phạm Vương Huyền – Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa – Xã hội gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương Binh và xã hội, Sở Khoa học Công nghệ.

Tại cuộc họp nhìn chung lãnh đạo các đơn vị thống nhất với dự thảo Kế hoạch và thang điểm thi đua đã được Sở VHTTDL xây dựng; một số đơn vị đề xuất điểm thưởng ở một số nội dung. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở VHTTDL sẽ hoàn chỉnh dự thảo và ban hành Kế hoạch.

Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh và những năm tiếp theo.

T.LUYẾN


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 8
Hôm nay: 3113
Đã truy cập: 3442378
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.