Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực du lịch

Ngày 21-02-2022

 

Sáng ngày 18/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực du lịch trước Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang với sự chủ trì của ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua dự thảo Kế hoạch

          Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện lĩnh vực du lịch. Theo đó, có 4 nội dung chính gồm: (1) xây dựng 02 sản phẩm du lịch đặc trưng của Tỉnh (Khai thác Tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No đi vùng khóm Cầu Đúc - Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại thành phố Vị Thanh; Khai thác Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và chợ nổi Ngã Bảy); (2) Xây dựng các sản phẩm phục vụ khách du lịch; (3) Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; (4) Thu hút đầu tư và liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Mỗi nội dung chi tiết đều được đơn vị soạn thảo dự kiến thời gian và đề xuất đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai và đúng lộ trình Kế hoạch số 213/KH-UBND đã đề ra.

         

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu Kết luận tại cuộc họp

Sau ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh bố cục cho thống nhất với các Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND đã được qua; bổ sung nội dung nguồn nhân lực du lịch, các phụ lục danh mục nguồn vốn, rà soát thời gian cho phù hợp, cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị thực hiện, sớm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

                                                                                    Toàn Nguyễn


Đang online: 2
Hôm nay: 4333
Đã truy cập: 1672085
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.