Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thư viện tỉnh Hậu Giang tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21-01-2021

          Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thư viện tỉnh Hậu Giang đã treo băng gôn tuyên truyền, tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan, giới thiệu 07 quyển sách về Đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về Hậu Giang trên website Thư viện tỉnh, Báo Hậu Giang và Đài Truyền thanh Thành phố Vị Thanh.

Đặc biệt, tổ chức triển lãm 500 quyển sách tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 10 - 15/10/2020 với chủ đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại - Đất nước đổi mới” gồm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và sách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Hậu Giang; xếp sách mô hình Lăng Bác. Triển lãm, trưng bày tại Thư viện tỉnh 400 quyển sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh… Hoạt động trưng bày, triển lãm đã thu hút khoảng 1.500 lượt người xem.

Qua các hoạt động, Thư viện tỉnh Hậu Giang đã góp phần tuyên truyền, ôn lại những truyền thống quý báu trong lịch sử hình thành, phát triển của Đảng và công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Triển lãm sách tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.