Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (từ 18 giờ ngày 20/8/2021 đến 18 giờ ngày 21/8/2021)

Ngày 24-08-2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thông báo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (từ 18 giờ ngày 20/8/2021 đến 18 giờ ngày 21/8/2021)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BC-tom tat- nhanh PCD Covid.19 ngay 21-8 tren dia ban tinh.pdf_20210824084749.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 3431
Đã truy cập: 3442683
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.