Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 04-04-2022

      Trong một quốc gia, quản lý nhà nước được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với sự thiết lập chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trên các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Nhờ đó, ý chí các giai tầng xã hội, của nhân dân với tư cách chủ nhân của quản lý nhà nước được thực thi khắp lãnh thổ quốc gia trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng… của đời sống xã hội, do đó một nhà nước chỉ vững mạnh khi quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, mọi cấp chính quyền địa phương đều được tổ chức tốt.

      Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương, PGS.TS. Vũ Thư (chủ biên) và tập thể tác giả biên soạn cuốn sách “Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2019.

      Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Khái quát về tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền Việt Nam; Thực tiễn tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đổi mới, hoàn thiện tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn hiện nay.

      Nhóm tác giả đã làm rõ bản chất và đặc điểm về tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương và chỉ ra bốn yếu tố cơ bản chi phối việc tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương. Ngoài ra, tác giả còn trình bày đến độc giả quá trình tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương từ năm 1945 đến nay trên cơ sở phân loại giai đoạn tổ chức quản lý nhà nước theo các bản hiến pháp được ban hành. Trên cơ sở xác định nhu cầu và phân tích các quan điểm về đổi mới, hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp đổi mới, hoàn thiện tổ chức quyền lực ở địa phương.

      Hy vọng, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong việc tìm hiểu về vấn đề tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương.

      Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                                                                                          Huỳnh Như


Đang online: 8
Hôm nay: 5623
Đã truy cập: 1987909
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.