Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Trao 15 giải nhất cho các mô hình tham gia cuộc thi “mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” tỉnh Hậu Giang, lần thứ VIII, giai đoạn 2021-2022

Ngày 10-02-2023

 

          Qua thời gian tích cực tuyên truyền, phát động và được toàn xã hội đồng lòng tham gia. Tỉnh Hậu Giang vừa kết thúc Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VIII giai đoạn 2021 – 2022 ở các cấp trên địa bàn tỉnh (từ tổ nhân dân tự quản đến cấp tỉnh). Riêng, ở cấp tỉnh, có 15 giải Nhất, kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có 17 giải Nhì và 21 giải Ba được trao cho các mô hình đạt giải.

Cuộc thi lần thứ VIII phát động cho các mô hình: Hộ gia đình, Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã và Nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, Tuyến đường nông thôn, Ấp - Khu vực văn hóa, Chợ văn minh, Cơ sở thờ tự, Trường học, Trạm Y tế cấp xã, Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện thực hiện tốt Cuộc thi.

Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu số 06, ấp 6, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đạt giải Nhất Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ VIII

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh “Cuộc thi lần thứ VIII đã được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và sự đồng thuận, nhiệt tình tham gia của các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, phát động về Cuộc thi luôn được thực hiện kịp thời, thường xuyên và đầy đủ. Có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phong trào để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc Cuộc thi ở tất cả các cấp…”.

Thông qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong nếp ăn, nếp ở và sinh hoạt hằng ngày, để từ đó có những hành động tích cực, sôi nổi và thường xuyên trong việc làm đẹp cảnh quan, làm sạch môi trường tại nơi mình sinh sống, làm việc và học tập. Chính vì thế, các mô hình đạt giải trong Cuộc thi từ cấp xã đến cấp tỉnh lần này được sự đồng thuận cao và xứng đáng cho những nơi khác học tập, làm theo và nhân rộng, hướng đến cảnh quan, môi trường trong toàn tỉnh ngày càng đổi mới, sạch và đẹp hơn, góp phần thúc đẩy Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Hậu Giang phát triển toàn diện, thực chất và bền vững, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất lẫn tinh thần của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và toàn xã hội./.

Quang Bình


Đang online: 5
Hôm nay: 4709
Đã truy cập: 3494655
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.