Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Triển khai, thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Ngày 16-12-2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa triển khai thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Để việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2021 về thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Theo đó đối tượng kê khai lần đầu là những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhưng chưa kê khai lần đầu theo Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở VHTTDL về thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

 Đối tượng kê khai bổ sung là những người đã kê khai lần đầu theo Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở VHTTDL về thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; Người có nghĩa vụ kê khai có biến động tăng hoặc giảm về tài sản, thu nhập trong năm có tổng giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên; Không thuộc đối tượng kê khai hàng năm.

Đối tượng kê khai hàng năm là những người được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 của Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Sau đó bản kê khai sẽ được niêm yết công khai theo quy định

Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền biết rõ tài sản, thu nhập. Qua đó nắm được tình trạng và sự biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

T.Luyến


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 3222
Đã truy cập: 3442487
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.