Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

Ngày 25-01-2021

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban bành Công văn số 4549/BVHTTDL-GĐ ngày 7/12/2020 về  triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021. Đây cũng là cơ sở để các địa phương làm căn cứ triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng, công tác gia đình nói chung, từ đó, góp phần làm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình.

                                                                                                               Ảnh: St

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2021, như sau:

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ). Trong đó, tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực gia đình; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong PCBLGĐ; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che hành vi bạo lực gia đình.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về PCBLGĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCBLGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo hành gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình.

Chỉ đạo lồng ghép nội dung PCBLGĐ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường phối hợp liên ngành trong PCBLGĐ; bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên mốn cấp tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCBLGĐ theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ động tổ chức triển khai các kiến nghị của cơ quan chuyên môn về giải pháp PCBLGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh.

Chỉ đạo chính quyền các cấp báo cáo về tình hình và kết quả PCBLGĐ trong Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội ở địa phương khi báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ đến năm 2020.

                                                                                                       Bùi Diễm


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 3293
Đã truy cập: 3442557
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.