Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Từ 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023, giảm 80% tiền ký quỹ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ngày 23-11-2021

Nhằm hỗ trợ, giúp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành còn hoạt động cũng như các doanh nghiệp mới muốn tham gia vào lĩnh vực lữ hành, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành mới theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP như sau:

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng)

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50  triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng);

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100  triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng);

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng)

            Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP tại ngân hàng và gửi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã đổi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa) hoặc Tổng cục Du lịch (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

 Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành như trên được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

                                                                                                                                THANH TRA SỞ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KY QUY KINH DOANH DICH VU LU HANH.docx_20211123212632.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 3290
Đã truy cập: 3442554
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.