Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 16-03-2023

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND, ngày 02/3/2023 UBND tỉnh Hậu Giang đã hành Kế hoạch quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024.

Quang cảnh thông qua các Nghị quyết trong đó có Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND

          Kế hoạch đã đề ra những quy định và cách thực hiện cho từng đối tượng và nội dung, cụ thể như sau:

          (1) Đối với các dự án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp để nâng hạng khách sạn; xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn nhà hàng kết hợp bán đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Hậu Giang; xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch:

- Sau khi hoàn thành xây dựng, được cơ quan thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch hoặc công nhận hạng sao, nhà đầu tư đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chọn nhận hỗ trợ đầu tư, kèm theo các hồ sơ có liên quan: Đơn đề nghị và bản cam kết; Quyết định công nhận hạng khách sạn (đối với khách sạn); Giấy tờ xác định diện tích xây dựng của công trình do cơ quan có thẩm quyền cấp, Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đối với nhà hàng, khu mua sắm).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trình Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch xem xét, quyết định.

(2) Đối với các dự án phát triển du lịch cộng đồng:

- Hỗ trợ lãi suất vay: các tổ chức, cá nhân có kế hoạch kinh doanh các dự án du lịch cộng đồng, đăng ký hỗ trợ dự án tại UBND huyện, thị xã, thành phố kèm theo các hồ sơ liên quan: Đơn đề nghị và bản cam kết; Phương án kinh doanh và mục đích sử dụng vốn; hợp đồng vay vốn với Ngân hàng.

- Kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách du lịch thuê (homestay): Sau khi hoàn thành xây dựng, được cơ quan thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn nhà có phòng cho khách du lịch thuê, nhà đầu tư đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chọn nhận hỗ trợ đầu tư, kèm theo các hồ sơ có liên quan: Đơn đề nghị và bản cam kết; Văn bản xác nhận đủ điều kiện Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hồ sơ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch xem xét, quyết định.

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 02/3/2023 thay thế Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024./.

Toàn Nguyễn

Tài liệu đính kèm:

  1. Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND
  2. Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND
  3. Kế hoạch số 40/KH-UBND                                                                                


Đang online: 3
Hôm nay: 4660
Đã truy cập: 3494616
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.