Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23-11-2021

                      Kính gửi: Các hướng dẫn viên du lịch (quốc tế/nội địa/tại điểm)

                   do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cấp thẻ.

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 2457/UBND-NCTH ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Tiếp theo Công văn số 962/SVHTTDL-QLDL ngày 26/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch biết quy định thành phần hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

  1. Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm).
  2. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây:

- Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch biết, thực hiện./.

đính kèm mẫu đơn: /documents/181479/0/mau+don.pdf/a996ea34-0866-1bb6-f070-45b1c86b2405?t=1637677972696

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Đề nghị hỗ trợ.pdf_20211123213338.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 3344
Đã truy cập: 3442607
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.