Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

V/v tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

Ngày 17-09-2021

Thực hiện Công văn số 1734/UBND-NCTH ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo từ 14 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (khuyến khích nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến).

 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo biết để thực hiện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HS QUẢNG CÁO COVID.pdf_20210917135214.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 3074
Đã truy cập: 3442341
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.