Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021)cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021)

Ngày 12-08-2021

Về việc cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THONG CAO BAO CHI_BCĐ TINH 33 (trinh ky).pdf_20210812081509.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 206687
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.