Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

triển khai hưởng ứng tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27-09-2021

Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang triển khai hưởng ứng tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Công văn nêu trên./.

Đính kèm công văn và địa chỉ của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban: vandongxahoi.mattran.org.vn

 

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. UnghoCov-MT.pdf_20210927092722.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 3453
Đã truy cập: 3442705
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.