Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Đưa Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp” vào trụ sở huyện, tỉnh

Ngày 01-03-2023

Ngày 01/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII, giai đoạn 2021-2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, đặc biệt là chúc mừng 37 cá nhân, 18 tập thể có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 53 tập thể đạt mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Trong năm qua, các ngành, các cấp đã quán triệt, triển khai sâu rộng trong nhân dân để đồng hành thực hiện các nội dung của phong trào, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả rất tích cực, cụ thể: thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức banner, hội thi, hội diễn, lồng ghép các chương trình khác, từ đó rất nhiều cá nhân, tập thể tham gia đầy đủ năm nội dung của phong trào, 5 nội dung của danh hiệu như: con đường đẹp, cảnh quan đẹp, nhà đẹp, cơ quan đẹp, con người đẹp từ đó góp phần cho việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hộ gia đình đạt giải Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”

Tính đến thời điểm này, Tỉnh có 521/525 ấp, khu vực được công nhận ấp văn hóa; 38/51 xã nông thôn mới; 21/24 phường, thị trấn văn minh đô thị; có 7 xã nông thôn mới nâng cao, 02 thị trấn, phường văn minh đô thị nâng cao… ngoài ra các mô hình cũng được nhân rộng, biểu dương, được xét mô hình tổ nhân dân tự quản mẫu kiểu; ấp sáng, xanh, sạch đẹp… tất cả đã góp phần cho tỉnh hoàn thành huyện nông thôn mới và 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; từ các phong trào này cũng đã góp phần củng cố, nâng chất lượng danh hiệu văn hóa.

Ngoài ra, việc xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn thể được nhiều chuyển biến tích cực, Phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ, Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang tổ chức ngày càng nề nếp và phù hợp với văn hóa dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện các phong trào giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa đồng bộ, đảm bảo hiệu quả nhưng chất lượng chưa cao, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông ở địa bàn luôn diễn biến rất phức tạp ngay từ những tháng đầu năm 2023. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong thực hiện phong trào ở cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên, còn một số ít chưa nhận thức sâu sắc trong phần việc của mình để tham gia thực hiện phong trào, cuộc thi, thiết kế văn hóa ở một số nơi khai thác quản lý chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết công năng sử dụng, ít quan tâm đến phần công việc của người dân tham gia đối với phong trào cũng như cuộc thi cũng chưa rõ nét.