Góp ý, dự thảo văn bản - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
THANG ĐIỂM THI ĐUA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2023

Ngày xuất bản 13-03-2023 Ngày hết hạn 20-03-2023

download Xem các góp ý
THANG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023

Ngày xuất bản 13-03-2023 Ngày hết hạn 20-03-2023

download Xem các góp ý
Thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn Tỉnh

Ngày xuất bản 10-01-2023 Ngày hết hạn 20-01-2023

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày xuất bản 01-09-2022 Ngày hết hạn 15-09-2022

download Xem các góp ý
THANG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2022

Ngày xuất bản 21-01-2022 Ngày hết hạn 08-02-2022

download Xem các góp ý
THANG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2022

Ngày xuất bản 21-01-2022 Ngày hết hạn 08-02-2022

download Xem các góp ý
Thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn Tỉnh

Ngày xuất bản 28-01-2022 Ngày hết hạn 08-02-2022

download Xem các góp ý
Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày xuất bản 21-01-2022 Ngày hết hạn 08-02-2022

download Xem các góp ý
Thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn Tỉnh

Ngày xuất bản 19-01-2022 Ngày hết hạn 31-01-2022

download Xem các góp ý
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030)

Ngày xuất bản 23-12-2021 Ngày hết hạn 01-01-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 4
Hôm nay: 3294
Đã truy cập: 3442558
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.