Tổ chức bộ máy phòng ban và đơn vị trực thuộc - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Ngày 13-08-2020

I. KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC

1. Văn phòng

2 Thanh tra Sở

3. Phòng Tổ chức cán bộ

4. Phòng Quản lý Du lịch

5. Phòng Quản lý Văn hóa, thể thao

6. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

 

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Thư viện tỉnh

2. Bảo tàng tỉnh  

3. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh   

4. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao

 

Đang online: 1
Hôm nay: 3547
Đã truy cập: 3465782
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.