Chỉ đạo điều hành - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 60 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 10/02/2022 10/02/2022 Quy định về chế độ nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm báo chí được đăng trênTrang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 23/QĐ-SVHTTDL 10/02/2022 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 05/01/2022
Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các Phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 2582/QĐ-UBND 29/12/2021 Ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Đang online: 4
Hôm nay: 4758
Đã truy cập: 2910897
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.