Chỉ đạo điều hành - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 57 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 05/01/2022
Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các Phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 78/QÐ-SNV 08/02/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 130/QĐ-TTg 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Đang online: 1
Hôm nay: 3971
Đã truy cập: 803049
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.