Chỉ đạo điều hành - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 53 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 78/QÐ-SNV 08/02/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 130/QĐ-TTg 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Nghị quyết số 127/QĐ-TTg 26/01/2021 Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Quyết định số 104/QĐ-BNV 26/01/2021 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Quyết định số 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Kế hoạch Số 15/KH-UBND 21/01/2021 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 206617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.